A co tvoje budoucnost?

William MacDonald


64 stran,
Formát 11x18 cm
Cena: 100 Kč
Objednávka zde

Během října 2017 vyjde útlá knížka Williama MacDonalda, kterého mnozí znáte jako autora Biblického komentáře ke Starému a Novému zákonu. Uměl však psát i tenké knížky.

V knize se ptá, co čekáme od své budoucnosti? Co jsme ochotni do ní investovat, aby to stálo za to? Čas rychle plyne a náš život by přece měl mít význam teď i v budoucnu. Rozvíjíme své touhy, cíle, plány, máme velké ambice, ale největší cenu má, když svůj život zasvětíme Kristu, když budeme žít pro něho a necháme se jím vést. Můžeme být úspěšní manažeři, metaři, montéři nebo misionáři, ale potřebujeme vědět, že jsme tam, kde nás Bůh chce mít. Sám autor takto žil a nabádá nás k tomu, abychom také svůj život plně odevzdali Kristu.


Cena: 100 Kč/ks


Něco o autorovi

Známý biblista pracoval dlouhá léta jako redaktor Emauských biblických kurzů. Je autorem více než šedesáti různých publikací, biblických komentářů, korespondenčních kurzů a knih motivujících k duchovnímu růstu (například Pravé učednictví, Hledejte nejprve…).

Dlouhá léta vyučoval na Emauské biblické škole, později ji sám vedl. Vedle psaní a vyučování v různých zemích se věnoval osobnímu učednictví s mladými lidmi, pro které připravil samostatný desetiměsíční program. Zůstal svobodný, aby se mohl více věnovat Božímu dílu. V roce 2007 odešel k svému Pánu Ježíši Kristu, kterého nade vše miloval.


Další knihy od W. MacDonalda zde.

 

Rubriky:

Nejnovější
Sborový život
Ohlédnutí
Časopisy (ŽS, ZSPL)
Záznamy
Financování
Kdo jsme

Modlete se za

 
Kontakt
Odkazy
Přihlášení