Knihy W. MacDonalda

Zapomenutý příkaz

Lidé si uvědomují, že závazné křesťanství s sebou nese i některé příkazy. Některé máme v popředí, na jeden jsme možná zapomněli: Buďte svatí, jako já jsem svatý. Autor napřed popisuje, jak vypadá dnešní (rádoby) křesťanský svět a často i životy znovuzrozených křesťanů a ukazuje, že mají daleko do svatosti.
Později se v knize zabývá jednotlivými oblastmi, ve kterých si možná ani neuvědomujeme, že bychom v nich mohli nebo měli být svatí.
Nezapomíná však také ukázat zdroje, ze kterých můžeme čerpat, protože sami v naší lidské přirozenosti není dost sil na to, abychom žili svatě.
Knihu lze objednat zde.

Hledejte nejprve

Jaké priority by měl ctít křesťan jako následovník Pána Ježíše? Kniha je podnětem k tomu, abychom vedli věrohodný, biblický životní styl, například ve vztahu k věčnosti a k hmotným věcem. Poslední část knihy se zabývá cíli výchovy dětí křesťanských rodičů.
Povzbuzující knihu od Williama MacDonalda si můžete koupit v knižní podobě nebo zdarma stáhnout ve formátu .pdf.

A co tvoje budoucnost?

Co jsme ochotni do investovat do své budoucnosti, aby to stálo za to? Čas rychle plyne a náš život by přece měl mít význam teď i v budoucnu. Rozvíjíme své touhy, cíle, plány, máme velké ambice, ale největší cenu má, když svůj život zasvětíme Kristu. Jak?
Motivující knihu od Williama MacDonalda lze objednat zde.

 

Rubriky:

Nejnovější
Sborový život
Ohlédnutí
Časopisy (ŽS, ZSPL)
Záznamy
Financování
Kdo jsme

Modlete se za

 
Kontakt
Odkazy
Přihlášení