Záznamy Velikonoční shromáždění Ostrava 2024

Meinolf Mellwig: Zůstávat v Kristu
Miloš Rauš: Držet se slova, víry, učení
Vojtěch Brázda: Svědectví
Stanislav Siwek: Odložit starého člověka, obléct nového
Lukas Mellwig: Držet se dobrého příkladu
Peter Kozár: Všechno zkoumat, držet se dobrého
CB Ostrava, pěvecká skupina
Jarek Šupík: Zůstávat věrný Kristu i když to něco stoj
Lydie Zvolenská: báseň
Honza Kuklínek: Nedržet se minulosti, pomíjívého
Pěvecký sbor Živá píseň (Český Těšín)
Zdeněk Greger: Svědectví
Skupina: Zlín
Jenda Vopalecký: Nech se držet Kristem
Vláďa Pípal: Svěř se cele Kristu

 

Rubriky:

Nejnovější
Sborový život
Ohlédnutí
Časopisy (ŽS, ZSPL)
Záznamy
Financování
Kdo jsme

Modlete se za

 
Kontakt
Odkazy
Přihlášení