Záznamy ze Shromáždění starších 2024

J. Vopalecký: Úvod
L. Szetefek: Živá církev
Živá církev (prezentace
L. Sztefek: Odpovědi na otázky
D. Hurta: Jak multiplikovat církev
Jak provést sbor jednotlivými fázemi (.pdf)
D. Hurta: Odpovědi na otázky
Moderované příspěvky
M. Abrman
D. Mojžiš
P. Duban
P. Duban - Otázky
O. Szturc: Co je důležité pro lidi mimo církev
O. Szturc: Odpovědi na otázky
Shrnutí
Příspěvky
Písemné záznamy (.pdf)
Živá církev (prezentace .pptx)

 

Rubriky:

Nejnovější
Sborový život
Ohlédnutí
Časopisy (ŽS, ZSPL)
Záznamy
Financování
Kdo jsme

Modlete se za

 
Kontakt
Odkazy
Přihlášení