Vztah s Kristem

Tento vztah vychází z vyznání vlastních hříchů, pokání a víry, že Kristus za mně osobně zemřel, z přijetí odpuštění hříchů, s tím, že takto jsem se stal Božím dítětem (Římanům 8,16), dostal jsem Ducha svatého (Efezským 1,13) a jsem povolán, abych podle toho žil (Efezským 4,1).

 

Rubriky:

Nejnovější
Sborový život
Ohlédnutí
Časopisy (ŽS, ZSPL)
Záznamy
Financování
Kdo jsme

 
Kontakt
Odkazy
Přihlášení