Památka Páně

Než byl Pán Ježíš zatčen, odsouzen a ukřižován, ustanovil, aby učedníci na jeho památku lámali chleba a pili víno z kalicha (Matouš 26). Podle toho se věřící v Křesťanských sborech každou neděli (Skutky 20,7) scházejí k lámání chleba a pití z kalicha. Smyslem je připomínat si (Mt 26, 1K11) Krista, jeho život, smrt i vzkříšení a chválit ho.
Jinak se Památka označuje také jako Lámání chleba nebo Večeře Páně.

 

Rubriky:

Nejnovější
Sborový život
Ohlédnutí
Časopisy (ŽS, ZSPL)
Záznamy
Financování
Kdo jsme

 
Kontakt
Odkazy
Přihlášení