Žádost o potvrzení daru

Žádám o vystavení potvrzení

o mém daru na provozní účet Křesťanských sborů č. 2500705751/2010
Používané variabilní symboly:

Misie v Etiopii: v.s.: 6301
Evangelizační literatura: v.s.: 5901
Pracovník pro mládež (Martin Šimik): v.s.: 6104
Internetové stránky a provoz: v.s.: 8101
Nespecifikovaný účel: v.s.: 9801
Příspěvek na provozní účely ("židlovné"), v.s.: IČO, viz adresa sboru
Potvrzení vystavte prosím na:


Jméno a příjmení (titul), případně název organizace:

Mailová adresa (pro zaslání potvrzení):

Datum narození nebo IČ:

Ulice a číslo:

PSČ a obec:

Z kterého účtu odesláno (vč. kódu banky):

Datum odeslání daru (u jednorázového daru):

Použitý variabilní symbol (pokud byl použit):

Použitý specifický symbol (pokud byl použit):

Další sdělení (max. 200 znaků):

Souhlasím se zpracováním těchto osobních údajů pro účely evidence dárců a zasílání potvrzení o zaslaných darech pro daňové účely a to na dobu neurčitou. Přečtěte si Informace o zpracování osobních údajů

 

Rubriky:

Nejnovější
Sborový život
Ohlédnutí
Časopisy (ŽS, ZSPL)
Záznamy
Financování
Kdo jsme

 
Kontakt
Odkazy
Přihlášení