W. MacDonald:
Zapomenutý příkaz: Buďte svatí!

William MacDonald


224 stran,
Formát 11x18 cm
Cena: 190 Kč
Objednávka zde
Právě vyšla další kniha Williama MacDonalda, kterého mnozí znáte jako autora Biblického komentáře ke Starému a Novému zákonu.

V knize se autor zabývá tím, jak může žít člověk, který přijal Krista do svého života. V Božích očích se stal svatý svým postavením. Na nás je, abychom dělali vše pro to, aby náš život podle tohoto postavení také vypadal v praxi.
Je jednoznačné, že nás Bůh vyzývá k tomu, abychom byli svatí, protože on je svatý. Chce, abychom byli připraveni žít v jeho přítomnosti a dobře jej na tomto světě reprezentovali. Je tento požadavek jenom utopie? Autor se pouští do této nesnadné otázky a ukazuje, že Boží příkaz k posvěcenému životu jeho dětí je i dnes aktuální a nemusí vyjít naprázdno. Nezdráhá se posvítit i do těch zákoutí v našem všedním životě, o kterých se moc nemluví, a zároveň ukazuje cestu k praktické svatosti.


Něco o autorovi

Známý biblista pracoval dlouhá léta jako redaktor Emauských biblických kurzů. Je autorem více než šedesáti různých publikací, biblických komentářů, korespondenčních kurzů a knih motivujících k duchovnímu růstu (například Pravé učednictví, Hledejte nejprve…).

Dlouhá léta vyučoval na Emauské biblické škole, později ji sám vedl. Vedle psaní a vyučování v různých zemích se věnoval osobnímu učednictví s mladými lidmi, pro které připravil samostatný desetiměsíční program. Zůstal svobodný, aby se mohl více věnovat Božímu dílu. V roce 2007 odešel k svému Pánu Ježíši Kristu, kterého nade vše miloval.


Další knihy od W. MacDonalda zde.

 

Rubriky:

Nejnovější
Sborový život
Ohlédnutí
Časopisy (ŽS, ZSPL)
Záznamy
Financování
Kdo jsme

 
Kontakt
Odkazy
Přihlášení