Konference Brno 2019

Místo:    Biskupské gymnázium, Barvičova ul. 85, Brno
Termín:  12. října 2019 od 10.00 h
Téma: Nenechte se svést
Jan 16,1
Stravu si můžete objednat online do 18. září 2019.
Bližší informace
(.pdf)
Večer chval:180 stupňů - Nebeztebe - Chvály z Věstonické

Na setkání u Božího slova se za brněnský sbor těší bratři
Aleš Drbal a Miloš Kašparec

 

Rubriky:

Nejnovější
Sborový život
Ohlédnutí
Časopisy (ŽS, ZSPL)
Záznamy
Financování
Kdo jsme

Modlete se za

 
Kontakt
Odkazy
Přihlášení