Biblické vyučování

Jak u vás ve sboru probíhá biblické vyučování?

U nás máme tři biblické skupinky, které se scházejí během týdne.

Na nich vždy znovu probíráme to, o čem byla řeč v neděli během kázání.

Soustavně v současné době probíráme Starý zákon, aby se mladí věřící seznámili s jeho obsahem.

Když přijede nějaký host, pak má volný prostor, aby nám řekl to, k čemu ho vede Boží duch.

Kromě toho máme samostatnou skupinku, kde s mladými lidmi probíráme přehled Starého zákona. Celkem to má být šest setkání. Jejich obsahem je například:

Meinolf Mellwig, Ostrava-PorubaW. Klippert: seminář, jak si připravovat kázání

 

Rubriky:

Nejnovější
Sborový život
Ohlédnutí
Časopisy (ŽS, ZSPL)
Záznamy
Financování
Kdo jsme

Modlete se za

 
Kontakt
Odkazy
Přihlášení