Buďte jako sbor v Derbe

Proč? - Protože v tomto sboru vyrostl mladičký Timoteus. Starší bratři si ho všimli, pozorovali jeho duchovní život a to, jak rostl. Když přišel Pavel, sami domácí starší se za něho začali přimlouvat, aby si ho vzal s sebou na cestu, že je to oddaný, dobrý služebník.

Milí starší bratři, máte ve svém sboru takové Timoteje, které byste mohli doporučit, vyslat, postavit se za něho? Vychováváte takové mladé lidi - muže i ženy, kteří přesahují váš sbor a mohou být pro Pána užiteční i v širším okolí?

Milí mladí lidé, co když do Vašeho sboru přijde takový apoštol Pavel? Jste vnitřně připraveni jít - neznámo kam, neznámo jak, ale s jistotou, že vás Bůh posílá a pověřuje k práci, o které zatím nemáte tušení? Připravujte se! Vycházejte s ostatními věřícími ve sboru i s lidmi v okolí tak, aby vás mohli doporučit: "Ano, to je náš Timoteus, bude nám tady chybět, ale my ho předáváme Pánu, aby sloužil a pracoval tam, kde ho Pán volá."

Jenda Vopalecký

 

Rubriky:

Nejnovější
Sborový život
Ohlédnutí
Časopisy (ŽS, ZSPL)
Záznamy
Financování
Kdo jsme

Modlete se za

 
Kontakt
Odkazy
Přihlášení