Financování

Křesťanské sbory nepobírají žádné příspěvky nebo dotace od státu. Nemají tedy duchovní placené státem ani nedostávají od státu podporu na svou činnost (čímž jsou jednou z mála výjimek mezi ostatními registrovanými církvemi.) Neuplatňují také nárok na žádné restituce.

Naprostá většina těch, kdo ve pracují sborech, kdo kážou, různým způsobem se starají o sbory, má své občanské zaměstnání a tuto práci pro sbory vykonává zdarma. Zaměstnavatelem některých takových pracovníků je křesťanská organizace (např. některý sbor), která je bezplatně uvolňuje pro práci ve sborech.

Zdroje

Zdrojem financování jsou dobrovolné dary věřících. Každou neděli probíhají v jednotlivých sborech sbírky. Dalšími zdroji jsou jmenovité dary jednotlivců či organizací, na které sbor vystaví potvrzení pro snížení daně dle zák. č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, v platném znění.

Výdaje

Z těchto prostředků si sbory hradí provozní náklady, přispívají na misijní činnost, dobročinnou činnost, v některých případech náklady na mzdy pracovníka svého sboru. O konkrétním využití prostředků rozhodují starší každého sboru samostatně.

Každý sbor (má své IČ) vede o svém financování účetnictví a zodpovídá za ně před Bohem, před věřícími sboru i před příslušným finančním úřadem.

Společné finance

Sbory i jednotliví věřící zasílají dobrovolné příspěvky na provozní fond, který je společný pro všechny sbory. V řadě případů jsou tyto příspěvky pravidelné, podle toho, jak jednotliví přispívatelé sami přislíbili. Fond spravuje Mezisborová rada. Z něj jsou financovány výdaje na provoz sborů (cestovné zástupců, poštovné, internet apod.).

Pro ochotné dárce

Za vaše dary do společného provozního fondu Křesťanských sborů budeme vděčni. Jestliže potřebujete potvrzení o daru, sdělte nám prosím údaje o své osobě a platbě. Děkujeme.

Číslo účtu: 2500705751/2010
(FIO Banka)

Účely platby:

Misie v Etiopii: v.s.: 6301
Evangelizační literatura: v.s.: 5901
Pracovník pro mládež (Martin Šimik): v.s.: 6104
Pracovník pro mládež (Libor Osouch): v.s.: 6105
Internetové stránky a provoz: v.s.: 8101
Nespecifikovaný účel: v.s.: 9801
Příspěvek na společné účely ("židlovné"), v.s.: IČO, viz adresa sboru

Podpora Ukrajině organizovaná Petrem Húšťem:
účet č. 2302201835 / 2010, var. symbol 65

 

Rubriky:

Nejnovější
Sborový život
Ohlédnutí
Časopisy (ŽS, ZSPL)
Záznamy
Financování
Kdo jsme

 
Kontakt
Odkazy
Přihlášení