Knihy W. MacDonalda

Hledejte nejprve

Jaké priority by měl ctít křesťan jako následovník Pána Ježíše? Kniha je podnětem k tomu, abychom vedli věrohodný, biblický životní styl, například ve vztahu k věčnosti a k hmotným věcem. Poslední část knihy se zabývá cíli výchovy dětí křesťanských rodičů.
Povzbuzující knihu od Williama MacDonalda si můžete koupit v knižní podobě nebo zdarma stáhnout ve formátu .pdf.

A co tvoje budoucnost?

Co jsme ochotni do investovat do své budoucnosti, aby to stálo za to? Čas rychle plyne a náš život by přece měl mít význam teď i v budoucnu. Rozvíjíme své touhy, cíle, plány, máme velké ambice, ale největší cenu má, když svůj život zasvětíme Kristu. Jak?
Povzbuzující knihu od Williama MacDonalda lze objednat zde.

 

Rubriky:

Nejnovější
Sborový život
Ohlédnutí
Časopis Ze slov pravdy a lásky
Záznamy
Kdo jsme

 
Kontakt
Odkazy
Přihlášení