Konference Brno 2017

Místo:    Biskupské gymnázium, Barvičova ul. 85, Brno
Termín:  14. října 2017 od 10.00 h
Téma: Kristus a církev
Efezským 5,21-27
Stravu si můžete objednat online.
Bližší informace
(.pdf)
Večer chval  SÝKORKY - NEBEZTEBE - TEREBINT

Na setkání u Božího slova se za brněnský sbor těší bratři
Aleš Drbal a Miloš Kašparec

 

Rubriky:

Nejnovější
Sborový život
Ohlédnutí
Záznamy
Kdo jsme

 
Kontakt
Odkazy
Přihlášení