Odkazy na další webové stránky

Nivy – rekreační zařízení Křesťanských sborů

TWR, Radio 7 – Křesťanské rozhlasové vysílání

Česká evangelikální aliance si klade za cíl: “Motivovat evangelikální křesťany ke službě a spolupráci, být jejich hlasem v dnešní společnosti”

LAVINA – služba lidem v sociálně vyloučených skupinách

Emaus – Biblické korespondenční kurzy zdarma

Poznej Bibli – Korespondenční kurzy pro děti zdarma

Bdelium – Práce s dětmi, dorostem (a mládeží)

Pavučina – Křesťané v akci pro děti a mládež

S-A-M – Společenství aktivních mužů

o.s. DEN Brno – křesťanská knihovna a maňáskové divadlo pro děti

Křesťanský outdoor – Kristus – vztahy s lidmi – příroda

Zlínská studna – Vysokoškoláci na UTB ve Zlíně organizují přednášky, diskusní večery, víkendovky, filmový klub a sporty.

Křesťanské sbory v zahraničí

Slovensko: 

Kresťanské zbory na Slovensku

Německo:

Wiedenest – Missionshaus Bibelschule
AGB – Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden

Polsko:

Kościół Wolnych Chrześcijan
Kościół Wolnych Chrześcijan

Britské ostrovy: 

Partnership
Gospel Halls UK

Francie: 

Communautés et Assemblées
Evangéliques de France (CAEF)

Mezinárodní stránky: 

International Brethren
Conference on Mission

Brethren Educational Network
Korespondenční biblická škola
(např. také Emauské kurzy)

 

Rubriky:

Nejnovější
Sborový život
Ohlédnutí
Záznamy
Kdo jsme

 
Kontakt
Odkazy
Přihlášení